Reference

Aktivní reference

 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Edwards

Další úspěšné projekty zavádění Maxima

 • Autopal s.r.o.
 • Behr Czech s.r.o.
 • CABOT a.s.
 • Coca-Cola Beverages CR a.s.
 • ČD Telematika a.s.
 • Čížkovická cementárna a.s.
 • D5 a.s.
 • Elektrárny Opatovice a.s.
 • Energetika Třinec a.s.
 • IP Opatovice a.s.
 • Johnson Controls Int.
 • Lafarge Cement a.s.
 • LEAR Corporation Czech s.r.o.
 • Masokombinát Martinov a.s.
 • Ostravské vodovody a kanalizace a.s.
 • Plastic Omnium
 • SIT města Plzně
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
 • Třinecké železárny a.s.
 • VISTEON-Autopal s.r.o.
 • Vítkovice a.s.

Slovenská republika:

 • Chemlon Humenné a.s.
 • Coca-Cola Beverages Slovakia
 • Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  • OZ Poprad
  • OZ Prievidza
 • TAURIS a.s.
 • ZSNP a.s.