O nás

1990

Založení společnosti

1991

Transformace na s.r.o.

1993

Smlouva s MRO Software

2006

Obchodní partner IBM

ISP&M Consult byla založena v roce 1990 jako soukromá firma a počátkem roku 1991 byla transformována ve společnost s ručením omezeným. Cílem zakladatelů firmy bylo vytvořit po zániku dřívějších organizací, především výzkumných ústavů, které poskytovaly podnikům cenné služby v oblasti poradenství prořízení údržby v různých odvětvích firmu nového typu, která by byla schopna nabízet takovýto druh služeb.

Začátky činnosti firmy byly velmi obtížné, neboť v tomto období probíhaly ve všech průmyslových podnicích zásadní změny a údržba byla pociťována jako přítěž, které je nutno se co nejrychleji zbavit. Podniky neměly velký zájem na racionalizaci údržby, spíše na jejím organizačním vyčlenění a následné privatizaci. Nově vzniklé soukromé společnosti zabývající se údržbou, byly příliš malými a nepříliš solventními subjekty. Těžiště práce firmy spočívalo v této době ve zpracování studií řešících postavení údržby a návrhy na to, jak zefektivnit provoz údržby.

Druhým základním bodem předmětu činnosti firmy bylo od počátku její existence poradenství pro počítačem řízenou údržbu. Již v roce 1989 zpracovali zakladatelé rešerši, týkající se vyhodnocení všech známých systémů pro řízení údržby a na jejím základě navázali kontakt s firmou debis Systemhaus – součástí informační divize koncernu Daimler-Benz, která měla oprávnění pro rozšiřování systému MAXIMO americké společnosti MRO Software. V roce 1991 byla podepsána smlouva mezi ISP&M Consult a touto firmou o rozšiřování systému MAXIMO v ČSFR. Po rozpadu ČSFR byla smlouva aktualizována na Českou republiku a Slovenskou republiku. Na základě dobrých výsledků byla v roce 1996 podepsána smlouva o obchodním zastoupení mezi ISP&M Consult s.r.o. a americkým výrobcem MAXIMA firmou MRO Software.

V roce 2006 převzala systém MAXIMO společnost IBM a ISP&M Consult se stala certifikovaným obchodním partnerem IBM.


Adresa:

ISP&M Consult, s.r.o.
Lesní čtvrť I / 3392
760 01 Zlín
Česká republika

Kontakt:

Mobil:

+420 604 605 720
+420 603 944 889

E-mail: ispm@ispm.cz